Dr.Öğr.Üyesi
Zeynep İSKEFİYELİ
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 60 24